Informace o nás

Jsme amatérských fotoklub, který si stanovil následující cíle:

Rozvoj fotografických dovedností svých členů

Primárním cílem našeho fotoklubu je rozvíjet teoretické i praktické znalosti z oblasti fotografie. Zaměřeni jsme primárně na fotografii digitální a na samotnou fotografickou tvorbu (nikoliv fototechniku - která zrcadlovka je nejlepší pro nás nehraje důležitou roli). Podstatnou součástí je i zvládání práce s fotografickým softwarem, kterému se digitální fotograf prostě nevyhne, pokud chce dosáhnout opravdu kvalitních výsledků.

Pravidelné interní soutěže fotografií

Pravidelné interní soutěže mají sloužit především k "donucení" členu k nějaké fotografiké tvorbě. Zároveň budou využívány i ke konkrétnímu hodnocení fotografií a poskytnutí zpětné vazby sloužící k dalšímu zlepšování. Fotografie ze soutěží vystavujeme na našem webu k nahlédnutí ve "Fotogalerii".

Pořádání fotovýletů

Organizování fotovýletů je důležitou součástí naší práce a často bude i sloužit jako základ pro poznávání nových technik a postupů. Výlety jsou zpravidla jednodenní a v dosahu hlavního města Prahy. Informace o plánovaných akcích jsou k dispozici v sekci "Kalendář akcí"

Přednášky či workshopy na vybraná fotografická témata

Každý fotograf má nějaké fotografické téma, které je mu nejbližší a ví o něm přiřozeně více než ostatní. Proto pořádáme občasné přednášky či workshopy, kde se můžeme s vybranou oblastí blíže seznámit. Srhnutí přednášek prezentujeme v části "Rady a Tipy".

Účast členů ve veřejných fotosoutěžích

Do budoucna (až se na to budeme "cítit") plánujeme individuální účasti ve fotografických soutěžích. V prvé řadě se chceme účastnit pravidelných soutěží pořádáných fotografickými časopisy (Photolife, FotoVideo, Fotografie apod.), výhledově i soutěží výstavních (např. Praha fotografická apod.).

Účast fotoklubu v mapových okruzích

Pokud se bude dařit a fotoklub bude mít co nabidnout, plánujeme účast v některém z mapových okruhů určených pro amatérské fotokluby (pravděpodobně mapových okruh Nekázanka).

Uspořádání vlastní fotografické výstavy

 Jako případný vrchol prezentace fotoklubu určitě zvažujeme i vlastní výstavu fotografií.

Historie Fotoklubu

Fotoklub OK vznikl na začátku roku 2009. Založen byl hlavně proto, abych jako nadšený fotograf amatér dal dohromady pár podobně založených lidí a měli pak společně možnost jeden druhé "popostrčit" ve focení někam dále.

Ondřej Kulhánek

Naši uživatelé

Uživateli tohoto webu budou dvě skupiny lidí:

  • členové fotoklubu, kteří zde naleznou aktuální informace o našich činnostech a plánech
  • veřejnost, která má možnost se s fotoklubem seznámit a také získat pár rad, tipů a triků jak fotografovat

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode